Visie

De wegen, waarop ik mij in de schilderkunst begeef zijn erg verbonden met mijn levenssituatie. Ik ben op zoek en vind plezier in het experiment. Ik beleef daarin sterk mijn intuïtie. Het spel van compositie en improvisatie staan met elkaar in wisselwerking.

Het schilderen is een proces van beweging waarin tekens, symbolen en kleuren ontstaan zowel met als zonder bedoeling. Mijn werk kenmerkt zich naast kleuren ook door spanningsvelden en tegenstrijdigheden tussen innerlijke beelden, herinneringen en de buitenwereld.

Naast het schilderen heeft het tekenen de laatste jaren een belangrijke ruimte ingenomen, ik ervaar nieuwe mogelijkheden van nog niet
bekende vormentaal.